UTYLIZACJA ODPADÓW ROLNICZYCH

Oferujemy instalację do zgazowania odpadów rolniczych, która przekształca je na bezpieczny i czysty gaz syntezowy, wykorzystywany jako paliwo energetyczne. Instalacja współpracuje z dowolnym kotłem energetycznym o mocy powyżej 1 MW.

 

©2020 by Firma Haller SA.