top of page

UTYLIZACJA ODPADÓW ROLNICZYCH

Oferujemy instalację do zgazowania odpadów rolniczych, która przekształca je na bezpieczny i czysty gaz syntezowy, wykorzystywany jako paliwo energetyczne. Instalacja współpracuje z dowolnym kotłem energetycznym o mocy powyżej 1 MW.

Utylizacja odpadów rolniczych: Lista
bottom of page