ODPADY Z TWORZYW

zajmujemy się recyklingiem przemysłowych, pokonsumenckich  i rolniczych odpadów z tworzyw. Przyjmujemy kompozyty, tworzywa zanieczyszczone materiałami mineralnymi lub organicznymi i inne. Interesują nas regularne dostawy odpadów o powtarzalnym składzie.

 

©2020 by Firma Haller SA.