top of page
DSC_12411_edited_edited_edited.jpg

ODZYSK CIEPŁA I OCZYSZCZANIE SPALIN

Odzysk ciepła i oczyszczanie spalin: Obraz

Firma Haller S.A. jako lider Konsorcjum, w skład którego również wchodzą N-Energia Sp. z o.o. i CBW Polgrafen Sp. z o.o. oferuje opracowaną w Politechnice Śląskiej instalację do odzysku ciepła i oczyszczania spalin. Nasza technologię jest już wdrożona i funkcjonuje w skali przemysłowej. 

Nasza technologia

Na skutek postępu technologicznego w inżynierii materiałowej, stało się możliwe wykorzystanie energii cieplnej spalin kotłowych, która do niedawna była uznawana za nieuniknioną “stratę kominową”. Nasza instalacja do odzysku energii i oczyszczania spalin pozwala na bezpieczne i efektywne jej spożytkowanie.

Najistotniejsze cechy instalacji do odzysku ciepła i oczyszczania spalin

 • Dedykowana jest do kotłów małej i średniej mocy (do 50 MW), które w liczbie ponad 4,5 tys. sztuk wykorzystywane są do produkcji gorącej wody i pary na potrzeby polskich miast i zakładów pracy.

 • Może być stosowana w kotłach węglowych, gazowych, olejowych oraz opalanych np. biomasą.

 • Niski koszt instalacji, jej wysoka sprawność i uniwersalność oraz fakt podnoszenia sprawności energetycznej kotłów o 10-15 %, a także radykalne ograniczenie emisji tlenków siarki i pyłów pozwala utrzymać w ruchu stare kotły bez konieczności ich wymiany jeszcze przez wiele lat. 

 • Jest tańsza w zakupie od konkurencyjnych rozwiązań, a ponadto przynosi znaczne oszczędności w koszcie paliwa (wspomniane wyżej 10-15 %) dzięki czemu zwrot inwestycji następuje po 2-4 latach. Konkurencyjne instalacje oczyszczania spalin są kosztowne zarówno na etapie inwestycji jak i użytkowania.

 • Nasza instalacja jest łatwa w produkcji, transporcie i montażu gdyż jest konstrukcją złożoną z powtarzalnych, niewielkich modułów. Nie wymaga przebudowy kominów ani kotła, jest dołączana do przewodów spalinowych i ustawiana obok istniejących budynków kotłowni.

 • Wszystkie elementy instalacji są zaprojektowane i produkowane w Polsce. Wszystkie firmy zaangażowane w projekt są wyłącznie polskimi przedsiębiorstwami bez kapitału zagranicznego.

 • Oferujemy realizację całego procesy inwestycyjnego: począwszy od uzyskania niezbędnych zezwoleń i dofinansowań do rozruchu instalacji.


Wymienione wyżej cechy oznaczają dla zakładów energetycznych

 1. Wzrost rentowności ciepłowni miejskich i zakładowych.

 2. Spełnienie zaostrzonych norm ochrony środowiska po 2024 roku

 3. Wyeliminowanie opłat za emisję SO2 i pyłów oraz zmniejszenie opłat za emisję CO2

 4. Uruchomienie instalacji w ciągu 3 miesięcy od złożenia zamówienia

Odzysk ciepła i oczyszczanie spalin: Produkty

PLIKI

KALKULATOR ODZYSKU CIEPŁA

Załączony plik pozwala obliczyć korzyści z użytkowania instalacji EWHR dla najpopularniejszych kotłów parowych i wodnych. Możliwe jest wprowadzenie wielu parametrów parametrów kotła takich jak między innymi:
sprawność
stężenie tlenu w spalinach
temperatura spalin
temperatura wody chłodzącej
ceny paliwa
stawki opłat emisyjnych

Odzysk ciepła i oczyszczanie spalin: Pliki
bottom of page