top of page

NASZE REALIZACJE

W ciągu wielu lat naszej działalności zrealizowaliśmy setki projektów. Poniżej zamieściliśmy dokumentację tylko niewielkiego wycinka naszych prac.

Nasze realizacje: Tekst

BUDOWA ODCINKA AUTOSTRADY A1 OD WĘZŁA "SOŚNICA" DO WĘZŁA "MACIEJÓW"

Nasze realizacje: Portfolio

REMONT I MODERNIZACJA OSADNIKA WÓD DOŁOWYCH BIAŁY BRZEG ZGE SOBIESKI JAWORZNO III W JAWORZNIE.

Nasze realizacje: Portfolio

GASZENIE POŻARU I REKULTYWACJA HAŁDY NA TERENIE HUTY POKÓJ

Nasze realizacje: Portfolio

ROZBUDOWA LEWEGO WAŁU RZEKI WISŁY W MIEJSCOWOŚCI GROMIEC WOJ. MAŁOPOLSKIE

Nasze realizacje: Portfolio

BUDOWA PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH PRZY AUTOSTRADZIE A1

Nasze realizacje: Portfolio

REMONT OSADNIKA WÓD DOŁOWYCH W KWK ZIEMOWIT

Nasze realizacje: Portfolio

ZABEZPIECZENIE I REKULTYWACJA WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KATOWICACH.

Nasze realizacje: Portfolio
bottom of page