top of page
okładki przekładki.png

UTYLIZACJA  ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Firma Haller S.A. posiada trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie zagospodarowania (odzysku) odpadów pochodzących z rozbiórek i wyburzeń budynków, odpadów energetycznych, górniczych i innych, a także duże możliwości ich wykorzystania. Obecnie firma posiada decyzje administracyjne umożliwiające odbiór i odzysk w/w odpadów a także dysponuje transportem samochodowym, co pozwala na odbiór każdej ilości odpadów pochodzących z bieżących prac lub zdeponowanych na składowisku.
Cena zagospodarowania 1 Mg odpadu uzależniona jest od jego rodzaju, ilości, formy płatności i uzgadniana jest w drodze odrębnych negocjacji.
Wszystkie przedsięwzięcia związane z wykorzystywaniem odpadów przemysłowych realizujemy zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach.

Utylizacja  odpadów przemysłowych: Lista
bottom of page