UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Bezpieczeństwo na tysiące lat

Nasze rozwiązanie polega na unieszkodliwianiu odpadów, w tym niebezpiecznych, w podziemnej, bezemisyjnej instalacji sarkofagu.


Sarkofag jest zaprojektowany tak, aby wykluczyć możliwość jego rozszczelnienia w okresie liczonym w tysiącach lat. Konstrukcja jest budowana z betonów specjalnych i geo-polimerowych, dodatkowo zabezpieczonych przesłoną mineralno-iłową odporną na oddziaływanie czynników fizyko -chemicznych, ze ścianami o kształcie cylindrycznym, z płytą denną i wyprofilowaną, segmentową kopułą zamykającą obiekt. 


Przesłona iłowa o specjalnej recepturze i współczynniku filtracji od 10 -9 do 10-¹² m/s zapewnia całkowitą izolację odpadów niebezpiecznych od konstrukcji obiektu, a przede wszystkim od środowiska naturalnego, w długim przedziale czasowym, nawet na kilka tysięcy lat, spełniając podstawowy warunek środowiskowy jakim jest trwały i skuteczny efekt ekologiczny. Odpady niebezpieczne znajdujące się obecnie w zróżnicowanych opakowaniach są lokowane w instalacji sarkofagu warstwowo i każdorazowo będą zalewane masą izolacyjną o specjalnej recepturze, eliminując dostęp tlenu i uniemożliwiając jakiekolwiek reakcje chemiczne.


Poziom zabezpieczenia sarkofagu umożliwia wykorzystanie powierzchni nad sarkofagiem, posadowienie tam obiektów użytkowych, budowę parkingu itp. 

Przedstawiona technologia umożliwia w stosunkowo krótkim czasie unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zalegających na terenach gmin, często określanych jako tzw. „bomby ekologiczne”, stwarzające ogromne zagrożenie dla okolicznej ludności i środowiska. To rozwiązanie skuteczne i praktyczne oraz znacznie tańsze od koncepcji utylizacyjnych, nie spełniających wymogu zamkniętego procesu unieszkodliwiania odpadów z uwagi na emisję toksycznych wyziewów oraz wytwarzanie popiołów, będących również odpadem podlegającym wtórnemu, kosztownemu unieszkodliwieniu. Natomiast wskazana wyżej bezemisyjność (hermetyczność) instalacji sarkofagu eliminuje powstawanie toksycznych odcieków oraz ich dalszą, kosztowną neutralizację. 

 

©2020 by Firma Haller SA.